Haalbaarheidsonderzoeken

>> Levensvatbaarheidsonderzoek

U wilt weten of de plannen van uw klant levensvatbaar zijn. Om hier zekerheid over te krijgen wilt u een extern onderzoek laten uitvoeren. In onze onderzoeken gaan wij ervan uit dat de basis van het bedrijf wordt gevormd door de persoon van de ondernemer, die over de juiste eigenschappen, voldoende vaardigheden en goede motivatie moet beschikken.

Haalbaarheidsonderzoek UWV – Inkoopkader Werkfit maken
Dit haalbaarheidsonderzoek heeft als doel om de klant meer inzicht te geven in zijn / haar ondernemerscapaciteiten. Tevens dient het als een handvat voor de klant om een weloverwogen keuze te kunnen maken over het wel of niet kiezen voor het ondernemerschap. Tot slot geeft het de arbeidsdeskundige of de adviseur werk een uitgangspunt om verder te praten over de plannen van de klant.

We analyseren samen de klant de samenhang tussen het bedrijfsidee, de persoonlijke situatie en motivatie, de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. De klant voert een ondernemersscan uit en ontvangt hiervan een rapportage. Deze wordt gevolgd door een diepte-interview en eventueel aanvullende contacten per telefoon, skype of e-mail. Hierdoor krijgt de klant meer inzicht in zijn/haar ondernemerscapaciteiten in samenhang met zijn bedrijfsidee.

Dit haalbaarheidsonderzoek kan worden opgenomen in het re-integratieplan als onderdeel van een ‘Werkfit maken’ traject bij STEW, met 9 begeleidingsuren.

Haalbaarheidsonderzoek – Aanvraag starterskrediet UWV
STEW voert bij de aanvraag van een starterskrediet voor UWV een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit. Een haalbaarheidsonderzoek toetst de levensvatbaarheid van het ondernemingsplan dat is ingediend. Wij analyseren de samenhang tussen de ondernemer, de bedrijfsformule & vestingspunt, de markt- en concurrentiepositie en de financiën. Met onze aanpak ontstaat een integraal en betrouwbaar beeld van de levensvatbaarheid.

Wij voeren ons onderzoek uit op basis van dossierstukken (denk aan ondernemingsplan, jaarrekeningen, bankafschriften, huurovereenkomst, etc.), een uitgebreid gesprek met de ondernemer en marktonderzoek. Tijdens het face-to-face onderzoeksgesprek stimuleren wij de ondernemer mee te denken. We stellen een uitgebreid adviesrapport op, waarin een uitgebreide analyse is opgenomen van de ondernemerscompetenties, de bedrijfsformule en het vestigingspunt en een markt- en concurrentieanalyse. Daarnaast maken wij een bedrijfseconomische analyse en nemen we in ons adviesrapport de financiële overzichten met toelichtingen op. We geven een heldere visie weer op de levensvatbaarheid van het bedrijf en sluiten af met een concreet advies over de kredietaanvraag.

Een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot een aanvraag van een starterskrediet bij UWV is geen onderdeel van het inkoopkader ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’. Wij kunnen voor dit onderzoek apart worden benaderd.

Begeleiding

>> Begeleiding

Steeds vaker kiest men ervoor om voor zichzelf te beginnen, en met succes! Het ondernemerschap biedt vaak verrassende en onverwachte mogelijkheden. FCBV/STEW coacht, traint en begeleidt al 40 jaar startende en gevestigde ondernemers. De aanpak van onze adviseurs kenmerkt zich door persoonlijke en zakelijke betrokkenheid. Niet één ondernemer is hetzelfde en dé ondernemer bestaat niet. We bieden daarom altijd maatwerk.

Heeft de klant een bedrijfsidee, maar nog geen concreet plan? Onze adviseur helpt graag bij het verder ontwikkelen van het idee en het opstellen van een ondernemingsplan. Is de klant al een stuk op weg of reeds als ondernemer aan de slag, ook dan is FCBV/STEW een goede sparringpartner met kennis en oog voor de individuele behoeftes van de klant. Flexibiliteit, creativiteit, integriteit en oog voor specifieke vragen staan daarbij steeds voorop. Naast individuele begeleiding worden ook trainingen aangeboden.

Voor arbeidsdeskundigen, adviseurs werk

Het ondernemerschap biedt vaak verrassende en onverwachte mogelijkheden voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En hoewel het ‘eigen baas’ zijn niet onderschat mag worden, zijn de voordelen voor kandidaten vaak groot:

 • Flexibele werktijden
 • Bedrijfsformule aangepast aan de mogelijkheden van de klant
 • Eigen kwaliteiten optimaal benutten

FCBV/STEW combineert individueel advies met trainingen. De individuele coaching is bedoeld om direct aan te sluiten bij de behoefte van de aspirant ondernemer en het tempo waarin deze zich ontwikkelt.
Voor het UWV voeren FCBV/STEW de trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ uit. Hierbij begeleiden wij, (startende) ondernemers bij het opzetten en uitbouwen van hun bedrijfsidee.

Werkfit maken en Naar werk

Oriëntatie | Klikgesprek
Voor het traject van start gaat vindt er eerst een oriënterend – of zogenaamd “klikgesprek” plaats. De relevante vakkennis, het inzicht in de markt, de houding en ondernemersvaardigheden van de klant, alsmede de kansen van het bedrijfsidee zelf worden kort doorgenomen. Dit geeft zowel de klant als de adviseur de mogelijkheid om te onderzoeken of zij samen het traject willen aangaan. Is dit het geval, dan geeft de adviseur in de meeste gevallen een terugkoppeling aan de arbeidsdeskundige / adviseur werk. Deze verwerkt dit in een Werkplan en zorgt dat de klant wordt aangemeld. Vervolgens wordt er een re-integratieplan opgesteld.

Werkfit maken
In ‘Werkfit maken’ krijgt de klant vooral ondersteuning bij het voorbereiden van het bedrijf. In een-op-een gesprekken en eventueel groepstrainingen besteden wij uitgebreid aandacht aan de verschillende aspecten van het ondernemerschap.
De basis van de onderneming is de persoon van de ondernemer zelf. Vragen die daarbij een rol spelen zijn: Wie ben ik? Welk concept en welke klant past daarbij? Waar liggen kansen voor mij? Past het ondernemerschap bij mij? Maar ook aan zaken als “hoe geef ik mijn ondernemerschap vorm binnen de kaders die mijn gezondheid stelt?” Thema’s kunnen zijn rouwverwerking, effectiviteit, doelen stellen, agendabeheer e.d. Daarnaast is er natuurlijk uitgebreid aandacht voor de onderdelen die van belang zijn voor het opzetten en continueren van een onderneming.

Aan de orde komen:

 • Marketingvraagstukken, zoals uitwerken bedrijfsformule, marktonderzoek, promotie, doelgroepen
 • Financiële aspecten, zoals het opstellen van een financieel plan waarbij begrippen als omzet, inkoop, kosten, begrotingen worden uitgelegd, het opzetten van een financiële administratie, interpretatie van de cijfers
 • Ondernemersvaardigheden, zoals timemanagement, acquisitie, verkoopgesprekken

Indien nodig begeleiden we bij het opstellen van een ondernemingsplan en helpen we bij een kredietaanvraag.
Bij aanvang van een traject kan een zogenaamde ondernemerstest worden in gezet. We onderzoeken samen de mogelijkheden voor het ondernemerschap aan de hand van een speciale toets en een diepte-interview. Daaruit kan ook blijken dat het ondernemerschap wellicht toch niet de juiste keuze is.

Naar werk
Bij ‘Naar werk’ is de ondernemer klaar om de eerste opdrachten binnen te halen. Wij begeleiden de ondernemer bij het verder uitrollen van zijn strategie, netwerken, acquisitie, onderhandelen e.d. Als hij/zij deze periode heeft afgerond, heeft hij/zij daadwerkelijk de eerste opdrachten binnen gehaald en al één of meerdere facturen gestuurd. Verder heeft hij/zij een overzichtelijke administratie die hij/zij goed kan bijhouden.

Het programma van FCBV/STEW is altijd maatwerk. De adviseurs van FCBV/STEW sluiten daarom altijd aan bij de kennis en behoeftes van de klant. Verschillende begeleidingsactiviteiten kunnen daarom flexibel worden ingezet in beide trajecten.

FCBV/STEW heeft landelijke dekking. Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Bel naar 020 – 408 13 69.

Haalbaarheidsonderzoeken

>> Trainingen

FCBV/STEW verzorgt naast individuele coaching een aantal specifieke trainingen voor (startende) ondernemers. Het gaat dan, onder andere, om thema’s als Marketing, Verkopen en Financiën.

De trainingen voor ondernemers kenmerken zich door een interactieve aanpak waarbij de (startende) ondernemers actief aan de slag gaan met het verder uitbouwen van hun ondernemersvaardigheden. Met deze basis kunnen zij hun ondernemingsplan verder vorm geven, maar vooral kunnen zij er direct in de praktijk mee aan de slag. De groepsgewijze aanpak biedt de mogelijkheid om van anderen te leren en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers ervaren dit als stimulerend, hun creativiteit wordt geprikkeld en zij komen vaak met onverwachte oplossingen voor elkaars problemen. Bovendien vormen de trainingen een ideale manier voor de deelnemers om hun netwerk verder uit te bouwen.

FCBV/STEW heeft tevens een aantal trainingen ontwikkeld voor professionals die zich beroepsmatig met het ondernemerschap bezighouden. Deze trainingen zijn bedoeld als verdieping van de reeds bestaande kennis of het verbeteren van de coachingsvaardigheden.

De trainers van FCBV/STEW zijn gewend om te werken met zeer uiteenlopende doelgroepen. Zij delen een gemeenschappelijk passie voor het ondernemerschap en zijn al jaren actief op dit gebied. Met respect voor ieders persoonlijkheid weten zij de groepsdynamiek positief in te zetten en meerwaarde te creëren.
(*)STEW staat geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Ondernemers

Marketing & Verkopen
In het Marketing deel van de training ga je de volgende vragen onderzoeken:

 • Hoe kom ik erachter of er klanten zijn voor mijn product of dienst?
 • Hoe kom ik erachter waar mijn klanten behoefte aan hebben?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik me voldoende onderscheid van mijn concurrenten?
 • Hoe kan ik marketing middelen inzetten voor mijn bedrijf?

Doel
Het doel van marketing is om een beter beeld te krijgen van jouw (potentiële) klanten en om beter te beoordelen of jouw product of dienst aansluit bij de wensen van jouw doelgroep. Je bent in staat om marktonderzoek te doen en je weet hoe je jouw bedrijf op de markt kunt presenteren.

In het Verkoop deel van de training ga je een stap verder en wil je antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik mijn product goed presenteren?
 • Hoe krijg ik tevreden klanten en ben ik zelf ook tevreden?
 • Hoe kan ik omgaan met al die bezwaren van een klant?
 • Hoe maak ik van een verkoopgesprek een goed gesprek?

Doel
Na het volgen van dit deel heb je zicht gekregen op de structuur van een verkoopgesprek, zodat je controle over het gesprek kunt behouden. Je weet hoe je jouw eigen product/dienst kunt presenteren en hoe je met klantenbezwaren om kunt gaan. Je voelt je zelfbewuster, waardoor verkopen ook leuk kan zijn!

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of al is gestart en die marketing effectief wil inzetten voor zijn/haar bedrijf en méér wil halen uit zijn/haar verkoop en acquisitie.

Tijdsinvestering
4 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Financiën
De training Financiën bestaat uit twee delen: het plannen/begroten en het beheren van je eigen administratie.
In het plannings-/begrotingsdeel ga je de volgende vragen onderzoeken:

 • Hoe stel ik een begroting vast?
 • Wat voor typen begrotingen zijn er zoal?
 • Wat voor informatie kan ik er allemaal uithalen?
 • Wanneer moet ik een begroting maken?
 • Wat moet ik weten over belastingen en aftrekposten?

Doel
Na het volgen van deze training ben je in staat een financieel plan op te stellen en de financiële haalbaarheid van jouw ondernemersplan te beoordelen.

In het beheer deel van de training ben je bezig met de volgende vragen:

 • Hoe ziet het huishoudboekje van een (startende) onderneming eruit?
 • Ziet zo’n boekje, of administratie, er altijd hetzelfde uit, of kan het op mijn manier?
 • Welke gegevens zijn dan belangrijk en hoe houd ik die dan bij?
 • Hoe kan ik de financiële conditie van mijn bedrijf beoordelen?

Doel
Je leert welke financiële gegevens voor jouw onderneming van belang zijn en welke informatie dit oplevert. Hierdoor kun je de financiële kant van jouw onderneming zo inrichten dat het aansluit op jouw wensen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of al is gestart, die een betere financiële basis wil hebben bij het schrijven van het ondernemingsplan en die efficiënt met het beheer van de financiën wil omgaan.

Tijdsinvestering
3 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Strategie & Tactiek

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belemmeringen wegnemen
 • Leren gaten schieten in eigen plannen
 • Creatief denkvermogen vergroten
 • Nieuwe netwerken aanboren
 • Concreet stappenplan formuleren

Doel
Persoonlijke en zakelijk strategie met elkaar in balans brengen; de bedrijfsformule presenteren in 60 seconden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten en een bedrijfsconcept heeft, maar nog niet weet hoe dit zakelijk en privé vorm te geven.

Tijdsinvestering
2 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Timemanagement

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Prioriteiten stellen
 • Tijd schrijven
 • Zicht op tijdsmissers
 • Handige tips en trucs
 • Plannen

Doel
Zicht krijgen op mogelijkheden om efficiënt en succesvol met schaarse tijd om te gaan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of reeds is gestart en meer grip wil krijgen op ‘de gekte van de dag’.

Tijdsinvestering
2 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

backtotop

>> Nieuws

Dit moet je weten als je jouw product tegen na-apers wil beschermen

Ben je van plan een uniek product op de markt te brengen, dan kan het verstandig zijn om een patent aan te vragen of een beroep te doen op het modelrecht. Hoe gaat dat in zijn werk? Octrooigemachti...
(more..)

FCBV/STEW WENST U FIJNE FEESTDAGEN

Beste relatie, Ook 2021 bleek weer een bijzonder jaar voor een ieder. Zowel in de privé situatie als in de werkomgeving hebben we een beroep moeten doen op ons aanpassingsvermogen. Wij hebben w...
(more..)

De steunmaatregelen voor ondernemers worden opnieuw verlengd.

Tozo komt nog niet terug, maar "Bbz-light" wordt wel verlengd. Kijk als ondernemer goed van welke maatregelen je gebruik kunt maken en waar je deze kunt aanvragen. Hopelijk helpt dat om het (financ...
(more..)

Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2022

De Kamer van Koophandel heeft alle belangrijke wijzigingen per 1 januari 2022 voor (startende) ondernemers op een rij gezet. In dit artikel lees je meer over alle ins en outs voor het nieuwe jaar. ...
(more..)