Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 via UWV

17/08/2021

In 2020 heeft het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan maatregelen gepresenteerd als onderdeel van het steun- en herstelpakket van de economie. Doel van het sociaal pakket is om ervoor te zorgen dat mensen die nu in inkomensonzekerheid verkeren aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

Vanaf medio augustus 2021 is het voortaan ook mogelijk dat werkzoekenden met een WW-uitkering óf werknemers die binnen vier maanden werkloos dreigen te worden een (maatwerk)traject kunnen gaan volgen bij een re-integratiebedrijf zoals FCBV/STEW. Zo’n traject biedt ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een passende baan. UWV breidt hiermee haar dienstverlening uit om meer werkzoekenden te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

De dienstverlening die door UWV wordt aangeboden bestaat uit het inzetten van een Naar werk-traject en/of Werkfit maken-traject.

Wil je gebruikmaken van deze nieuwe (tijdelijke) regeling? Neem dan contact op met je contactpersoon bij het UWV en geef aan de je gebruik wilt maken van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19.

backtotop

>> Nieuws

Nieuwe aanpak regionale mobiliteitsteams

35 regionale mobiliteitsteams gaan mensen helpen bij het vinden van nieuw werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de arbeidsmarkt en mensen met ...
(more..)

Kabinet draait geldkraan dicht: aan coronasteun komt een einde

Het kabinet draait de geldkraan dicht: de coronasteunpakketten voor bedrijven en ondernemers worden gestopt. Vanaf 1 oktober komt er een einde aan het grote pakket, al wordt er mogelijk nog wel ste...
(more..)

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 via UWV

In 2020 heeft het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan maatregelen gepresenteerd als onderdeel van het steun- en herstelpakket van de economie. Doel van het sociaal pakket is om ervoor te zorg...
(more..)

Goed nieuws!

Goed nieuws! Wij hebben de aanbesteding van Bureau Zelfstandigen Fryslân gewonnen. Ook vanaf 1 augustus mogen wij weer ondernemers uit Fryslân begeleiden en coachen. We kijken uit naar een v...
(more..)