>> FCBV en STEW presenteren zich graag samen!

Twee namen, een doel: met trots presenteren wij onze vernieuwde website fcbvstew. nl. Op onze site vindt u alles terug over de dienstverlening die wij vanuit zowel Friedeberg Consultancy B.V. als vanuit STEW B.V. verzorgen voor startende en bestaande ondernemers, als voor bedrijven die vragen hebben over ondernemerschap.

Beide organisaties hebben jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in het begeleiden en coachen van ondernemers. Deze ondernemers zijn begonnen of al gevestigd. Mocht er sprake zijn van een uitkering dan kunnen FCBV en STEW ook de begeleidende instanties en/of klantenmanagers ondersteunen.

De beide bedrijven vormden al een bedrijfseconomische eenheid en in de loop der tijd werd de scheidslijn steeds vager. Om onze klanten ook in de toekomst efficiënt te kunnen bedienen is gekozen om het samen gaan ook officieel gestalte te geven. Vandaar dat u vanaf nu informatie van beide organisaties op deze nieuwe website vindt.

 

Maarten Zemann

Functie: Directeur/eigenaar, tevens adviseur

Functieomschrijving: Algeheel eindverantwoordelijk (relatiebeheer, netwerkvorming, financieel en operations)

Quote: Life is what’s happening while you’re busy making other plans

Wat vind je het leukste van je vak: Met FCBV/STEW bieden we starters en gevestigde ondernemers om verder te komen.

Kijk op ondernemerschap: Al ruim 25 jaar werk ik samen en ondersteun ik ondernemers. Niet elk plan of idee is per sé goed; ik geloof in verantwoord ondernemen. Verantwoord voor de ondernemer, verantwoord voor en door degenen die dit mede mogelijk maken.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Ik houd me bezig met zowel aanbestedingen als individuele ondernemers. Ook naast FCBV/STEW ben ik actief met de problematiek rondom bedrijfsfinanciering en overnamevraagstukken.

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Lisanne van den Ham

Functie: Adviseur en coördinator levensvatbaarheidsonderzoeken en lid managementteam.

Functieomschrijving: Beoordeling van levensvatbaarheid van startende en gevestigde  bedrijven. Begeleiding van ondernemers op financieel gebied. Coördinatie van levensvatbaarheidsonderzoeken  ten aanzien van opdrachtgevers en adviseurs die daarbij betrokken zijn.

Wat vind je het leukste van je vak: Het leukste vind ik de verhalen van (aanstaande) ondernemers en de wegen die ze bewandelen om hun doel te bereiken.  Het is zeer leerzaam en leuk om een stukje mee te mogen wandelen.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemen en de vaardigheden die daarbij komen kijken kan je grotendeels leren. Het geeft veel voldoening om te zien dat de ondernemers die ik bijvoorbeeld begeleid op financieel gebied echt een stap maken. Bij aanvang van de begeleiding zien ze er vaak tegen op, maar in de loop van de tijd beginnen ze het zelfs leuk te vinden en maken ze geheel zelfstandig de juiste beslissingen.

Mijn motto is: Doe wat je leuk vindt en vind leuk wat je doet.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Met betrekking tot de levensvatbaarheidsonderzoeken spreek ik uiteenlopende ondernemers. Van dienstverleners tot detaillisten. Van ondernemers die hun 25-jarig bestaan vieren tot aan personen die aan het begin van hun ondernemersloopbaan staan.

Bij de financiële begeleiding help ik vooral reeds gevestigde ondernemers die hulp nodig hebben om hun administratie beter op orde te krijgen en meer inzicht en vaardigheden te ontwikkelen ten aanzien van de cijfers.

Tevens verzorg ik trainingen op financieel gebied, zowel aan ondernemers als aan partijen zoals gemeenten en schuldhulpverleningsbureau ’s.

Contactgegevens: Tel: 030-231 79 79

 

Willemijn Kuik

Functie: Adviseur

Functieomschrijving: Ik adviseer en train ondernemers.

Wat vind je het leukste van je vak: Steeds als ik met ondernemers in gesprek ben word ik enthousiast en nieuwsgierig. Iedere ondernemer en ieder bedrijf is uniek! Wat drijft de ondernemer? Daar kom ik graag achter en werk dan samen aan een doelgerichte aanpak. Daar krijg ik energie van.

Kijk op ondernemerschap: Een bedrijf ontstaat door vallen en opstaan. De ondernemer moet doelgericht aan de slag gaan, zich verplaatsen in de klant, openstaan voor feedback en soms uit z’n comfortzone stappen. Bepalend voor het succes van de onderneming is meestal de ondernemer zelf.

Mijn motto is: Keep it simple!

Contactgegevens: 030-231 79 79

 

Dennis Hagen

Functie: Adviseur, trainer en lid managementteam.

Functieomschrijving: Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken / Training en coaching aan startende en gevestigde ondernemers.

Quote: Wie betaalt, die bepaalt.

Wat vind je het leukste van je vak: Het leukste vind ik de analyse van een onderneming. Welke keuzes maakt een ondernemer en waarom. Boeiend is ook om te zien tot waar deze keuzes toe leiden. Het leukst is om de ondernemer verder te helpen, zodat er (weer) toekomst is voor de ondernemer en het bedrijf.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemen is vooral doen. Vooral gevestigde ondernemers die wij ontmoeten verkeren vaak in financieel zwaar weer. Ondernemers die actief blijven en zich inblijven zetten voor hun zaak komen vaak het verst.

Mijn motto is: Ondernemen is hard werken.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Als adviseur probeer je in een dossier tot de kern te komen, wat zijn nou echt de oorzaken van het probleem. Ondernemers zijn vaak in staat symptomen te noemen, maar zien de echte oorzaak nogal eens over het hoofd. Door het “echte” probleem bloot te leggen en te analyseren, kan je tot een oplossing komen waarmee de ondernemer verder kan.

Daarnaast begeleid en coach ik ondernemers die vaak dagelijks met hun passie bezig zijn.

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Erwin Matthijssen

Functie: Adviseur en trainer

Functieomschrijving:

Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken , waarmee de levensvatbaarheid van zowel startende als gevestigde bedrijven wordt beoordeeld.

Training en coaching aan startende en gevestigde ondernemers.

Het geven van trainingen op het gebied van de Bbz-regeling.

Wat vind je het leukste van je vak: Het leukste vind ik de grote diversiteit aan ondernemers en ondernemingen die ik tegen kom en de grote diversiteit aan vragen en problemen, waar we ze bij proberen te helpen.  Daarnaast vind ik het erg dankbaar werk om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden richting succesvol ondernemerschap.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemerschap is enerzijds doen en zeer gemotiveerd je doelen nastreven. Anderzijds kun je belangrijke vaardigheden op het gebied van ondernemerschap leren. Wanneer je als ondernemer gemotiveerd bent en je bovendien open stelt voor het advies van anderen, dan moet je het maximale uit je bedrijf kunnen halen.

Mijn motto is: Als je gemotiveerd bent, kunt je veel bereiken.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Bij de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken trek je vaak belangrijke conclusies voor de toekomst van een ondernemer en diens onderneming. Vanuit een helikoperview zoom je in op de pijnpunten van het bedrijf, maar ook op de kansen die er bijvoorbeeld liggen. Ik vind het heel belangrijk op een ondernemer actief in dit proces mee te nemen. Op deze wijze kom ik niet alleen tot bepaalde conclusies, maar ziet de ondernemer dit zelf ook vaak al in.

Bij het trainen en begeleiden van ondernemers vind ik eigenlijk hetzelfde zeer belangrijk. Een dergelijk traject is een gezamenlijk proces, waarbij de ondernemer een zeer actieve rol heeft. Gezamenlijk kun je dan vaak voor een belangrijke ontwikkeling van de ondernemer en diens onderneming zorgen.

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Hélène Kielstra

Functie: Adviseur

Functieomschrijving: Uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Daarnaast adviseer ik bedrijven en ondernemers in financiële problemen om weer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiële huishouding, zowel zakelijk als in privé.

Quote: Volg je gevoel!

Wat vind je het leukste van je vak: Als adviseur spreek ik veel ondernemers van uiteenlopende bedrijven. Zij hebben daarbij een diversiteit aan vragen en problemen. Wanneer ik kan helpen die vragen te beantwoorden en de problemen op te lossen, kunnen ze vaak weer vooruit. Dat geeft mij energie. Bij het analyseren van bedrijven en het beoordelen van startende ondernemers heb ik naast de ‘harde’ financiële gegevens een grote interesse naar de persoon achter de ondernemer.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemerschap is risico’s durven nemen en hard werken. Ondernemers moeten zichzelf heldere doelen stellen en gemotiveerd werken aan het bereiken van die doelen. Daarbij moeten zij zorgvuldig hun koers bepalen. Wanneer zij uit de richting raken zullen zij moeten bijsturen. Soms kunnen zij dat niet alleen. Wanneer zij zich dan openstellen voor adviezen van anderen, kunnen zij het maximale uit hun bedrijf halen.

Mijn motto is: Denk in mogelijkheden, niet in moeilijkheden!

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Tom Bouma

Functie: Senior Adviseur

Functieomschrijving: Het doen van haalbaarheidsonderzoeken, coaching en begeleiding van cliënten voor zowel gemeentes, het UWV als particuliere bedrijven in het kader van outplacementtrajecten.

Wat vind je het leukste van je vak: Ondernemers helpen te ondernemen.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemerschap is niet alleen een manier om je boterham te verdienen, maar ook om klanten blij te maken, je dromen te realiseren en te groeien als persoon. Dat is mooi om aan (mee) te werken.

Mijn motto is: Keep it simple!

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Karin Bijsterbosch

Functie: Adviseur Adviseur

Functieomschrijving: Uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en onderzoek naar de haalbaarheid van doorstartplannen. Onderzoek naar de noodzakelijkheid van ontheffing van voertuigen binnen de milieuzones. Begeleiden en coachen van startende ondernemers tijdens het schrijven van een ondernemingsplan.

Quote: Ondernemen is een vak.

Wat vind je het leukste van je vak: De diversiteit van de ondernemers en hun verschillende benadering van problemen en successen op gebied van ondernemerschap. Elke ondernemer en elk bedrijf is weer anders en zo zijn de gesprekken met ondernemers altijd een inspiratie en een leermoment.

Kijk op ondernemerschap: Goed ondernemerschap is een perfecte combinatie van de vent en de tent. Een idee is slechts de helft en de andere helft zal door de ondernemer aangevuld moeten worden.

Contactgegevens: Tel: 010-265 48 69

 

Jolande Vente

Functie: Adviseur

Functieomschrijving:

Uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken voor zowel startende als bestaande ondernemingen en begeleiding van ondernemers.

Wat vind je het leukste van je vak: Het adviseren van ondernemers. Met een andere kijk op het bedrijf conclusies trekken waar ondernemers wat mee kunnen.

Kijk op ondernemerschap: een ondernemer gaat zijn toekomst tegemoet met enthousiasme, energie en de wil om er wat van te maken.

Mijn motto is: Ben nieuwsgierig en kijk positief/kritisch naar alles wat aan je wordt voorgelegd.

Contactgegevens: Tel: 010-265 48 69

 

Marjolijn Bolhuis

Functie: Adviseur en trainer

Functieomschrijving: Training en coaching aan startende en gevestigde ondernemers.

Wat vind je het leukste van je vak: Het leukste vind ik het creatieproces. Eerst is er alleen een idee en vervolgens groeit dat uit tot een concreet bedrijf. Elke keer is het fantastisch om bij dit proces betrokken te zijn.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemen is toch vooral doen en realistisch zijn. De kunst is om je dromen echt waar te maken. Dan gaat het gebeuren. Als ik terugkijk op de trajecten die ik heb gedaan is het voor een groot deel de persoon van de ondernemer die aan de basis staat van het succes. Iemand hoeft echt geen rasondernemer te zijn. Als je de juiste mensen om je heen verzamelt en openstaat voor feedback, kom je heel ver.

Mijn motto is: Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt (Loesje)

Klanten, Projecten, Specialisatie: Als adviseur begeleid en train ik startende ondernemers van zeer verschillende pluimage.  Ik richt mij op alle aspecten die bij het opzetten van een eigen onderneming  aan de orde komen. Dat gaat van het ontwikkelen van een bedrijfsidee tot het opstellen van een financieel plan. Elke klant is uniek en heeft zijn / haar eigen vragen, struikelblokken, maar vooral ook kwaliteiten. Samen met de klant creëer ik de bedrijfsformule die past bij de persoon, maar ook perspectiefrijk is en leidt naar een financieel haalbaar bedrijf. Onder mijn opdrachtgevers bevinden zich het UWV, diverse gemeentes, bedrijven met een mobiliteitsvraagstuk (outplacement) en individuele klanten.

Naast startende ondernemers begeleid ik gevestigde ondernemers. Zij komen meestal met een specifieke vraag. Het kan gaan over het werven van klanten, het aanboren van nieuwe doelgroepen, het ontwikkelen van een nieuw product, financiële kwesties of gewoon om eens met een onafhankelijk persoon te kunnen sparren. Het grootste deel van deze klanten wordt aangemeld via de afdeling Bbz van verschillende gemeentes. Daarnaast melden ook individuele klanten zich bij ons voor coaching of training.

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Jasper van Maren

Functie: Senior adviseur

Functieomschrijving: Coachen en begeleiden van ondernemers.

Wat vind je het leukste van je vak: Het ondersteunen van ondernemers in het vervullen van hun missie en het coachen op wend- en weerbaarheid. Ik ben gefascineerd door de vraag waarom mensen de dingen doen die ze doen en dingen niet doen die ze wellicht zouden moeten doen.

Kijk op ondernemerschap: Ondernemen is vooruitkijken en anticiperen op veranderingen vanuit een eigen, onafhankelijke visie. Een ondernemer is initiatiefrijk en durft gecalculeerde risico’s te nemen.

Mijn motto is: De enige constante factor in het leven is verandering.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Ik heb veel ervaring op het gebied van verandermanagement. Ik licht graag organisaties door op het structureel vertalen van centrale ambities naar o.m. leiderschap, communicatie, organisatiestructuur en innovatie.

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

Edwin Broekhof

Functie: Adviseur

Functieomschrijving: Training en coaching geven aan startende en gevestigde ondernemers.

Quote: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Wat vind je het leukste van je vak: Ondernemers helpen met het ondernemen.

Kijk op ondernemerschap: Als ondernemer ben je weliswaar zelfstandig, maar dat betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Het is prettig om te kunnen sparren met anderen. Door dit met een positieve en meedenkende insteek te doen zie je vaak weer nieuwe mogelijkheden of kansen.

Mijn motto is: waarom moeilijk doen als het samen kan?

Contactgegevens: Tel: 020-408 13 69

 

Secretariaat

Patty van den Berg

Marion Reinewald

Nicolette Waterman

Functie: Secretaresse

Functieomschrijving:

Onze taken lopen erg uiteen. We lezen, redigeren en versturen de rapporten en verslagen die de adviseurs opstellen. We voorzien onze opdrachtgevers regelmatig van overzichten waaruit blijkt in welk stadium van het traject kandidaten zich bevinden en verzorgen de facturatie. We plannen trainingen in en zorgen dat het trainingsmateriaal in orde is. Daarnaast staan wij opdrachtgevers en klanten te woord en voorzien wij onze bezoekers van een heerlijk kopje koffie.

Wat vind je het leukste van je vak:

De afwisseling in werkzaamheden maakt dat ons werk nooit saai wordt. Het is ook erg leuk om te zien hoe ondernemers hun doel bereiken en hun dromen waarmaken.

Klanten, Projecten, Specialisatie: Patty is naast secretaresse ook lid van het managementteam, Marion is daarnaast verantwoordelijk voor P&O en Nicolette verzorgt de PR.

Contactgegevens:

Arlandaweg 92

1043 EX Amsterdam

Tel: 020-408 13 69

backtotop

>> Nieuws

Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2022

De Kamer van Koophandel heeft alle belangrijke wijzigingen per 1 januari 2022 voor (startende) ondernemers op een rij gezet. In dit artikel lees je meer over alle ins en outs voor het nieuwe jaar. ...
(more..)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vierde kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor on...
(more..)

Mentale en financiële problemen voor ondernemers.

Tussen de 100-duizend en 150-duizend ondernemers hebben psychische en financiële problemen. Ze hebben stress, slapen slecht en zien betaalachterstanden oplopen. Dat blijkt volgens het FD uit een on...
(more..)

Ondernemende adviespartijen en de gemeente Utrecht slaan de handen in elkaar om ondernemers in de stad te ondersteunen.

FCBV/STEW is één van de partijen die op woensdag 10 november het ‘Open House Convenant’ hebben ondertekend. Het doel van de samenwerking is om met een grote groep van deskundige adviseurs onderneme...
(more..)