Haalbaarheidsonderzoeken

>> Levensvatbaarheidsonderzoek

U wilt een levensvatbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar het (te starten)
bedrijf van uw klant. In onze onderzoeken gaan wij ervan uit dat de basis van het bedrijf wordt gevormd door de persoon van de ondernemer, die over de juiste eigenschappen, voldoende vaardigheden en goede motivatie moet beschikken. Wij hebben daarom altijd een persoonlijk face-to-face gesprek met de ondernemer.

Vervolgens is een duidelijke bedrijfsformule noodzakelijk. Bij de invulling van die bedrijfsformule zal de ondernemer rekening dienen te houden met de omgeving: de marktsituatie en de concurrentiepositie. Het financiële plan is de resultante van bedrijfsformule en marktverkenning en tenslotte moet een aantal organisatorische zaken worden geregeld zoals rechtsvorm en administratie. Al deze aspecten nemen wij mee in de beoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijf.

U kunt ons inschakelen voor:

 • Onderzoek in het kader van het Bbz-2004 gericht op aanvragen van startende of gevestigde zelfstandigen resulterend in een uitgebreide of verkorte rapportage.
 • Onderzoek in het kader van het Bbz-2004 gericht op aanvragen van oudere en beëindigende zelfstandigen resulterend in een rapportage.
 • Onderzoek gericht op aanvragen in het kader van de Wet IOAZ resulterend in een rapportage.
 • Onderzoek gericht op aanvragen voor ontheffing van de milieuzone.

Wij vinden het belangrijk dat zowel u als de ondernemer begrijpt hoe wij tot onze conclusie zijn gekomen. Ons doel is dan ook dat voor beide partijen ons advies acceptabel en herkenbaar is! Kwaliteit, integriteit en een snelle afwikkeling staan bij ons centraal!

Begeleiding

>> Begeleiding

FCBV/STEW coacht, traint en begeleidt al 40 jaar startende en gevestigde ondernemers. De aanpak van onze adviseurs kenmerkt zich door persoonlijke en zakelijke betrokkenheid. Niet één ondernemer is hetzelfde en dé ondernemer bestaat niet. We bieden daarom altijd maatwerk. Flexibiliteit en oog voor de specifieke vragen van de klant staan bij ons steeds voorop.

Heeft uw klant een bedrijfsidee, maar nog geen concreet plan? Onze adviseur helpt graag bij het verder ontwikkelen van het idee en het opstellen van een ondernemingsplan. We bieden individuele adviesgesprekken en groepsgewijze trainingen of een combinatie daarvan. Is uw klant al een stuk op weg of reeds als ondernemer aan de slag, ook dan helpen we graag verder.

Begeleiding voor de start individueel

Wij bieden individuele adviesgesprekken waarbij de aspirant ondernemer, samen met onze adviseur, toewerkt naar een uitgewerkt plan van aanpak en een succesvolle start. Eventueel is er nog sprake van aanvullende workshops. FCBV/STEW start een begeleidingstraject door samen met de ondernemer een eerste analyse te maken van de mogelijkheden van het bedrijfsidee en de ondernemerscompetenties. Dit vormt de basis voor de verdere invulling van de begeleiding.

Met onze begeleiding scherpt de klant het bedrijfsconcept steeds verder aan. De voorbereiding op het eigen bedrijf bestaat uit intensief onderzoek, waarbij de ondernemer zelf ook is gegroeid in het ondernemerschap. Het concretiseren van de plannen gebeurt gaandeweg, met vallen en opstaan, door zelf goed en kritisch rond te kijken, op onderzoek uit te gaan en door te leren. Hierdoor gaat het ontwikkelen van het bedrijfsplan hand in hand met het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.

Begeleiding voor de start groepsgewijs

De invulling van het programma komt in overleg met onze opdrachtgever tot stand en bestaat uit een combinatie van workshops in groepsverband en individuele gesprekken. Het groepsverband maakt het traject dynamisch en interactief. Onze ervaring is dat het contact met de andere ondernemers stimulerend werkt en hen sterkt in het gevoel er niet alleen voor te staan.

De bedrijfsconcepten van de deelnemers vormen de basis voor de invulling van de workshops. Bij de workshops wisselen theorie, praktische oefeningen en reflectie elkaar op een prettige manier af. De deelnemers krijgen concrete handvatten waarmee ze het ondernemingsplan kunnen schrijven of om het ondernemen in de praktijk te brengen. Wij houden rekening met  de individuele achtergrond, situatie en leerdoelen van de deelnemers. Door ondernemers uit verschillende branches samen te brengen ontstaat kruisbestuiving.

Onze ervaring is dat de aanvullende individuele gesprekken de ruimte bieden om de haalbaarheid van de plannen door te nemen en de persoonlijke situatie te bespreken.

 

Begeleiding na de start

Onze adviseurs weten waar een ondernemer tegenaan kan lopen bij de start en groei van een bedrijf. FCBV/STEW geeft op een professionele en laagdrempelige manier begeleiding.

De wensen en behoeftes van de ondernemer en ons inzicht bepalen de focus van de begeleiding. Bij de ene ondernemer ligt de nadruk op het bijhouden van de administratie en het voeren van acquisitiegesprekken, bij een ander juist op het geven van prioriteiten in het kader van timemanagement.

Parttime Ondernemerschap

Met het mogelijk maken van parttime ondernemen vanuit de bijstand spelen gemeenten in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het kan een opstapje vormen naar volledig ondernemerschap of een fulltime baan of een combinatie van ondernemerschap en loondienst. De meeste gemeenten staan parttime ondernemerschap toe voor een vooraf afgesproken periode.

Wat kan FCBV/STEW voor uw gemeente betekenen?

 • Scan op haalbaarheid parttime ondernemen
 • Begeleiding van de parttime ondernemer
 • Periodieke themabijeenkomsten verzorgen

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Intensief Financieel Beheer

Intensief Financieel Beheer is een uitstekende mogelijkheid om ondernemers in financieel zwaar weer een kans te geven om te overleven. Het is een begeleidingstraject waarbij het financiële beheer van de ondernemer wordt gestuurd en gecontroleerd. Zowel zakelijk als privé. Het traject heeft tot doel de ondernemer onder begeleiding betalingen te laten verrichten en voor toekomstige betalingen te reserveren. Tevens wordt er gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de financiën en het kunnen interpreteren van de cijfers. De ondernemer blijft overigens ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn administratie en betalingen.

Onze adviseurs bezoeken en spreken de ondernemer tijdens het traject zeer regelmatig. Na afloop van het traject is de ondernemer in staat zelfstandig en op verantwoorde wijze om te gaan met de inkomsten en uitgaven van het bedrijf en privé.

Haalbaarheidsonderzoeken

>> Trainingen

FCBV/STEW verzorgt naast individuele coaching een aantal specifieke trainingen voor (startende) ondernemers. Het gaat dan, onder andere, om thema’s als Marketing, Verkopen en Financiën.

De trainingen voor ondernemers kenmerken zich door een interactieve aanpak waarbij de (startende) ondernemers actief aan de slag gaan met het verder uitbouwen van hun ondernemersvaardigheden. Met deze basis kunnen zij hun ondernemingsplan verder vorm geven, maar vooral kunnen zij er direct in de praktijk mee aan de slag. De groepsgewijze aanpak biedt de mogelijkheid om van anderen te leren en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers ervaren dit als stimulerend, hun creativiteit wordt geprikkeld en zij komen vaak met onverwachte oplossingen voor elkaars problemen. Bovendien vormen de trainingen een ideale manier voor de deelnemers om hun netwerk verder uit te bouwen.

FCBV/STEW heeft tevens een aantal trainingen ontwikkeld voor professionals die zich beroepsmatig met het ondernemerschap bezighouden. Deze trainingen zijn bedoeld als verdieping van de reeds bestaande kennis of het verbeteren van de coachingsvaardigheden.

De trainers van FCBV/STEW zijn gewend om te werken met zeer uiteenlopende doelgroepen. Zij delen een gemeenschappelijk passie voor het ondernemerschap en zijn al jaren actief op dit gebied. Met respect voor ieders persoonlijkheid weten zij de groepsdynamiek positief in te zetten en meerwaarde te creëren.
(*)STEW staat geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Ondernemers

Marketing & Verkopen

In het Marketing deel van de training ga je de volgende vragen onderzoeken:

 • Hoe kom ik erachter of er klanten zijn voor mijn product of dienst?
 • Hoe kom ik erachter waar mijn klanten behoefte aan hebben?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik me voldoende onderscheid van mijn concurrenten?
 • Hoe kan ik marketing middelen inzetten voor mijn bedrijf?

Doel
Het doel van marketing is om een beter beeld te krijgen van jouw (potentiële) klanten en om beter te beoordelen of jouw product of dienst aansluit bij de wensen van jouw doelgroep. Je bent in staat om marktonderzoek te doen en je weet hoe je jouw bedrijf op de markt kunt presenteren.

In het Verkoop deel van de training ga je een stap verder en wil je antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik mijn product goed presenteren?
 • Hoe krijg ik tevreden klanten en ben ik zelf ook tevreden?
 • Hoe kan ik omgaan met al die bezwaren van een klant?
 • Hoe maak ik van een verkoopgesprek een goed gesprek?

Doel
Na het volgen van dit deel heb je zicht gekregen op de structuur van een verkoopgesprek, zodat je controle over het gesprek kunt behouden. Je weet hoe je jouw eigen product/dienst kunt presenteren en hoe je met klantenbezwaren om kunt gaan. Je voelt je zelfbewuster, waardoor verkopen ook leuk kan zijn!

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of al is gestart en die marketing effectief wil inzetten voor zijn/haar bedrijf en méér wil halen uit zijn/haar verkoop en acquisitie.

Tijdsinvestering
4 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Financiën

De training Financiën bestaat uit twee delen: het plannen/begroten en het beheren van je eigen administratie.

In het plannings-/begrotingsdeel ga je de volgende vragen onderzoeken:

 • Hoe stel ik een begroting vast?
 • Wat voor typen begrotingen zijn er zoal?
 • Wat voor informatie kan ik er allemaal uithalen?
 • Wanneer moet ik een begroting maken?
 • Wat moet ik weten over belastingen en aftrekposten?

Doel
Na het volgen van deze training ben je in staat een financieel plan op te stellen en de financiële haalbaarheid van jouw ondernemersplan te beoordelen.

In het beheer deel van de training ben je bezig met de volgende vragen:

 • Hoe ziet het huishoudboekje van een (startende) onderneming eruit?
 • Ziet zo’n boekje, of administratie, er altijd hetzelfde uit, of kan het op mijn manier?
 • Welke gegevens zijn dan belangrijk en hoe houd ik die dan bij?
 • Hoe kan ik de financiële conditie van mijn bedrijf beoordelen?

Doel
Je leert welke financiële gegevens voor jouw onderneming van belang zijn en welke informatie dit oplevert. Hierdoor kun je de financiële kant van jouw onderneming zo inrichten dat het aansluit op jouw wensen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of al is gestart, die een betere financiële basis wil hebben bij het schrijven van het ondernemingsplan en die efficiënt met het beheer van de financiën wil omgaan.

Tijdsinvestering
3 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Strategie & Tactiek

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belemmeringen wegnemen
 • Leren gaten schieten in eigen plannen
 • Creatief denkvermogen vergroten
 • Nieuwe netwerken aanboren
 • Concreet stappenplan formuleren

Doel
Persoonlijke en zakelijk strategie met elkaar in balans brengen; de bedrijfsformule presenteren in 60 seconden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten en een bedrijfsconcept heeft, maar nog niet weet hoe dit zakelijk en privé vorm te geven.

Tijdsinvestering
2 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Timemanagement

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Prioriteiten stellen
 • Tijd schrijven
 • Zicht op tijdsmissers
 • Handige tips en trucs
 • Plannen

Doel
Zicht krijgen op mogelijkheden om efficiënt en succesvol met schaarse tijd om te gaan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die een bedrijf wil starten of reeds is gestart en meer grip wil krijgen op ‘de gekte van de dag’.

Tijdsinvestering
2 dagdelen training plus mogelijk tijd voor huiswerkopdrachten.

Professionals

Werkt u bij een gemeente of UWV en heeft u in uw werk te maken met (potentiele) ondernemers? Wij verzorgen gerichte trainingen in uw vakgebied.

Maatwerk is ons uitgangspunt. Hieronder vindt u voorbeelden van trainingen. De specifieke invulling van de training baseren we altijd op de individuele leerbehoefte en situatie van de deelnemer. De praktijksituaties van de deelnemers vormen de basis.

Onze trainingen hebben een zeer praktisch karakter waarbij een actieve inzet van de deelnemers het uitgangspunt is. De deelnemers ontvangen per sessie hand-outs en ook een reader. De deelnemers gebruiken deze reader als praktisch naslagwerk.

Voorbeelden van onze trainingen voor professionals:
• Diagnoses uitvoeren
Doel van de training: klantmanagers kunnen zelfstandig diagnoses afnemen en bepalen of een klant in potentie geschikt is voor het ondernemerschap en deel kan nemen aan de voorbereidingsperiode.
• Startersaanpak verder ontwikkelen
Doel van de training: klantmanagers trainen in het zelfstandig verzorgen van workshops voor bijstandsgerechtigden die willen starten als ondernemer. Tevens het ontwikkelen van nieuwe werkvormen, opdrachten en oefeningen voor de startersworkshops.
• Beoordelen volledigheid van het ondernemingsplan
Doel van de training: kunnen beoordelen of het door de klant aangeleverde ondernemingsplan voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden voor een Bbz-aanvraag.
• Levensvatbaarheidsonderzoeken
Doel van de training: klantmanagers kunnen zelfstandig (niet complexe) levensvatbaarheidsonderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld als het gaat om alleen een periodieke uitkering of laag bedrijfskrediet.

backtotop

>> Nieuws

Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2022

De Kamer van Koophandel heeft alle belangrijke wijzigingen per 1 januari 2022 voor (startende) ondernemers op een rij gezet. In dit artikel lees je meer over alle ins en outs voor het nieuwe jaar. ...
(more..)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vierde kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor on...
(more..)

Mentale en financiële problemen voor ondernemers.

Tussen de 100-duizend en 150-duizend ondernemers hebben psychische en financiële problemen. Ze hebben stress, slapen slecht en zien betaalachterstanden oplopen. Dat blijkt volgens het FD uit een on...
(more..)

Ondernemende adviespartijen en de gemeente Utrecht slaan de handen in elkaar om ondernemers in de stad te ondersteunen.

FCBV/STEW is één van de partijen die op woensdag 10 november het ‘Open House Convenant’ hebben ondertekend. Het doel van de samenwerking is om met een grote groep van deskundige adviseurs onderneme...
(more..)